↑ Return to Svenska fjällen

Renskötsel

Om du vistas i svenska fjällen är det närmast oundvikligt att du kommer att stöta på samer och deras renar. På sommaren springer renarna runt och betar. Under denna period kommer du säkert mycket nära inpå. Skulle du komma intill samerna och deras bostäder är det viktigt att du respekterar dem, undgå att slå upp ditt tält allt för nära. Det är viktigt att komma ihåg att samerna har ett arbeta att utföra och är inte på semester. Sommaren är även tiden för samerna att märka kalvarna. För att kunna göra detta måste renarna samlas ihop. Skulle du komma mitt i en sådan drivning är det viktigt att du stör så lite som möjligt. Att skrämma djuren så det skingras kan vara förödande och flera dagars jobb går om intet.

I Sverige finns det något som heter renskötselsrätten. Det innebär att man till renbete, jakt och fiske. Ytan som renskötselsrätten gäller på är från Idre till Karesuando, vilket motsvarar cirka 30 % av Sveriges totala yta. För att du skall kunna innefattas av denna rätt måste du ha ett medlemskap i någon sameby.