↑ Return to Svenska fjällen

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss alla unika möjligheter

I Sverige har vi något som är unikt, nämligen allemansrätten. Denna förmån gör att man mer eller mindre kan färdas fritt i den svenska naturen, men samtidigt kräver det också att du visar hänsyn till naturen och markägare. Naturvårdsverket själva sammanfattar det på ett mycket bra sätt, som; Inte störa – inte förstöra.

Den svenska allemansrätten är så central så den är inskriven i en av de fyra grundlagarna, nämligen regeringsformen 2. kap 18 paragrafen. Man skall dock inte tro att själva allemansrätten i sig själv är en lag utan de lagtexter som finns klarlägger hur man skall tolka den.

Den svenska turistnäringen har dragit stor nytta av denna form att komma nära naturen. Fjällvandring uppe i Norrland har blivit allt mer populärt de sista åren. Det finns dock vissa begränsningar som är väldigt viktiga att ha klart för sig. En av dessa är att man inte får inkräkta på någons tomt, det vill säga komma för tätt på ett bostadshus. Detta för att man skall kunna bo privat även om man har ett hus mitt ute i vildmarken. En annan viktig regel är att du inte får gå över en plantering, detta för att inte förstöra för jordbrukare.

När det gäller att tälta finns det även här vissa regler som du bör känna till. Som utgångspunkt är det tillåtet att tälta några enstaka dygn ute i naturen, men är det för stora grupper så måste man ha markägarens tillåtelse. Ju fler det är desto större risk är det nämligen att marken skadas. I nationalparker kan det finnas särskilt utsatta platser för att sätta upp sina tält, alternativt så kan det vara helt förbjudet. Vid sådana här speciella förbud gäller det att du läst på vad som gäller och som regel finns det stora skyltar som ger dig den nödvändiga informationen.

En lägereld skapar både trivsel, kan värma och kan ge möjlighet att tillaga mat. I regel så får du göra upp eld, men även här finns vissa undantag. Om det råder eldningsförbud för att det råder för torrt väder måste du respektera detta.  I naturreservat kan det gälla särskilda regler, så det gäller att vara uppmärksam. Tänk dock på att även om det är tillåtet att elda så var noga med den plats du väljer ut, så du inte skapar en skogsbrand som kan leda till stor skada.

Sammanfattningsvis kan man säga att allemansrätten har gjort att vi svenskar har en helt unik chans att komma nära naturen. Samtidigt kräver det att du visar den nödvändiga respekten och tänk på att inte skada naturen på din väg i vildmarken.