↑ Return to Skador och faror

Snöblindhet

Många kanske har hört om snöblindhet men vad är det egentligen? Enkelt sätt kan man säga att det är en skada som uppkommer på ögats hornhinna på grund av stora mängder UV-strålning. Liknande problem kan uppstå vid svetsning och solarieanvändande om man inte använder rätt skydd. Symtomen på snöblindhet är smärta, ökad ljuskänslighet, känsla av skräp i ögat, tårflödet ökar samt nedsatt syn.

För att undvika snöblindhet så bör man skydda ögonen och då med rätt solglasögonen. Har man inte tillgång till det utan måste ta vad nöden kräver så kan man ta ett stycke tyg. För att minimera ljusets intrång på hornhinnan skär man smala springor i tyget som därmed kan ge ett visst skydd. Ett annat knep är att måla svart runt ögonen som minskar reflektionerna som annars kan ge skada.

Skulle man råka ut för denna typ av skada rekommenderas det att man tar kontakt med läkare för att bedöma skadans utbredning.