↑ Return to Skador och faror

Huggormsbett

I Sverige har vi inte många farliga ormar, men ett huggormsbett kan ge betydliga besvär. Huggormen är fridlyst i hela Sverige tillsammans med snoken och hasselsnok. Man får således inte döda en orm som man tycker befinner sig på fel plats. Den har en ljus grundfärg med ett sicksack-mönster på ryggen, men det finns även de som är helsvarta. Pupillerna är vertikala och vanligtvis blir den någonstans mellan 40 och 75 cm lång. Huggormen är den enda giftiga ormen i Skandinavien.

Skulle man bli biten så bör man genast uppsöka en läkare. Man kan direkt se en tydlig svullnad och missfärgning. Det kan uppstå betydande yrsel och problem med magsmärtor. Vissa individer kan även reagera med andningsbesvär och hudutslag. I värsta fall för man en kraftig allergisk reaktion som genast måste hävas med läkemedel av en läkare.

Giftet som huggormen besitter har två egentliga uppgifter, där det första är att döda sitt byte och det andra att spjälka födan. Det skall sägas att människan givetvis inte tillhör ett av ormen byte och generellt sätt så undviker den all kontakt med människor. Men blir den trängd och känner den sig hotad, så kommer ormen att försvara sig. Vanligtvis är det smågnagare som står på menyn. Skulle möjligheten finnas så kan den även ge sig på fisk, ödlor och mycket små fågelungar.

Sammanfattningsvis så brukar inte huggormsbett leda till döden på vuxna individer men man bör ta det på allvar och genast uppsöka läkare.