Skador och faror

Var alltid uppmärksam på laviner när du befinner dig i fjällen.

Friluftsliv kan betyda att man är ute i terräng där man inte har tillgång till att snabbt få medicinsk hjälp eller hjälp av andra. För de som älskar att vistas i naturen finns det vissa tillstånd och faror som kan vara bra att känna till. Detta för att om möjligt försöka undgå dem. Några av dem är väldigt ovanliga medan andra måste du ständigt vara uppmärksam på beroende på i vilken terräng du vistas i. En överhängande fara för oss i Skandinavien kan vara laviner. Under vinterhalvåret så finns det många gånger en överhängande risk att visats i fjällområden man inte känner till. Därför måste du samla ihop information ifrån de lokala guiderna. Andra tillstånd som kan vara farliga kan vara snöblindhet och köldskador. Andra tillstånd som till exempel skörbjugg är praktiskt tagit omöjligt att få i Sverige, men för ett par hundra år sedan var detta en överhängande fara för äventyrare.

Vanligtvis så är björnar inte alls intresserad av att komma i kontakt med människor.

Attackerad av en björn

När man är ute i naturen så är man inte ensam. Man vistas ute i det fria på samma premisser som många av de vilda djur som man vanligtvis inte ser. I Sverige finns det flera rovdjur och ett av dem är björn. Är man i samma område där det finns björn så finns det …

View page »

Man bör alltid vara uppmärksam på lavinfaran när man vistas i fjällmiljö

Farliga laviner

När man befinner sig i en fjällmiljö med mycket snö skall man alltid vara medveten om att det finns en viss lavinfara. Hur stor denna risk är beror på en rad utomstående faktorer som kan vara svåra att avgöra för den individ som inte är van vid området. Svenska liftanläggningars organisation använder sig av en …

View page »

Höjdsjuka

För personer som planerar att ta sig upp på hög höjd under sina äventyr är det viktigt man vet vad höjdsjuka är och vilka symtom det kan ge. När man stiger mot högre höjder så sjunker lufttrycket och när man kommer över 2400 meter över havet kan det ta längre tid att anpassa sig. Här …

View page »

Huggormsbett

I Sverige har vi inte många farliga ormar, men ett huggormsbett kan ge betydliga besvär. Huggormen är fridlyst i hela Sverige tillsammans med snoken och hasselsnok. Man får således inte döda en orm som man tycker befinner sig på fel plats. Den har en ljus grundfärg med ett sicksack-mönster på ryggen, men det finns även …

View page »

Köldskador

När man vistas i kalla omgivelser är köldskador med för låg kroppstemperatur en klart överhängande risk. Kroppens egen reglering av temperaturen påverkas av fukt, alkohol, klädsel och sjukdom. Symtomen på nedkylning är muskelskakningar. Dessa försvinner dock vid 32 grader. Härefter kommer medvetande påverkning och muskelsvaghet. Vid temperaturer under 27 grader ser man livsfarliga hjärtrytmrubbningar och …

View page »

laviner

Laviner

När man befinner sig i en fjällmiljö med mycket snö skall man alltid vara medveten om att det finns en viss fara för laviner. Hur stor denna risk är beror på en rad utomstående faktorer som kan vara svåra att avgöra för den individ som inte är van vid området. Svenska liftanläggningars organisation använder sig …

View page »

Skavsår

De flesta är nog bekanta med skavsår. Vem har inte köpt ett par nya skor och efter första turen i dem så har man ett par ordentliga skavsår att ta hand om efteråt? Skadan är egentligen en brännskada som uppstår vid långvarig mekanisk nötning av själva huden. Till en början kommer en rodnad som senare …

View page »

Skörbjugg

Skörbjugg har du säkert hört talas om att de gamla sjömännen fick. Sjukdomen beror på ett för lågt intag av vitamin C. Sjömännen åt helt enkelt för ensidig kost. Idag är skörbjugg i princip borta på grund av vår moderna kosthållning. Vår tillgång på färsk frukt och grönsaker är fullt tillräcklig. Vitamin C behövs bland …

View page »

Snöblindhet

Många kanske har hört om snöblindhet men vad är det egentligen? Enkelt sätt kan man säga att det är en skada som uppkommer på ögats hornhinna på grund av stora mängder UV-strålning. Liknande problem kan uppstå vid svetsning och solarieanvändande om man inte använder rätt skydd. Symtomen på snöblindhet är smärta, ökad ljuskänslighet, känsla av …

View page »

Vätskebrist

Kroppen klarar långt längre att vara utan mat jämfört med vatten. Vistas man ute i vildmarken och inte har tillgång till rent vatten kan detta snabbt bli kritiskt för ens hälsa. Vätskebrist kan alltså snabbt leda till fatala konsekvenser. Därför är det otroligt viktigt att man lyssnar på kroppens signaler. Det är även viktigt att …

View page »