↑ Return to Nyttiga kunskaper

Bygga en timmerkoja

Om man strävar efter att bygga en timmerkoja tänker man självklart på ett mer bestående bygge jämfört med något man bara försöker få till för att skydda sig mot en natts kyla. Här hade vi tänkt kort beskriva hur man går till väga om man själv skulle behöva bygga sig ett skydd för väder och vind. Tänk dock på att vi i denna artikel endast skriver om ett tillvägagångssätt och vi tar inte upp något om de många regler som i praktiken finns. Man kan ju självklart inte bara slå upp en sådan stuga i den svenska naturen hur som helst.

Det finns som sagt otaliga varianter på hur man kan bygga och gemensamt för dem är att de kräver skicklighet, noggrannhet och erfarenhet för ett riktigt bra slutresultat. Att be om experthjälp är många gånger ovärderligt. Konstruktionen i sig är kanske inte så komplicerad men övning ger färdighet även när det gäller att bygga en timmerkoja.

Först gäller det att hitta en plan yta som är lämplig för ditt kojbygge. Det är viktigt att man inte från början bygger i minsta sluttning för det kommer adderas till ditt bygge och göra det betydligt svårare att få till en stabil konstruktion. I värsta fall får man gräva en plan grund om du endast hittar sluttande markytor. Det jobbet kan dock vara tidskrävande och kostar en hel del extra energi och tid. Hur stort du skall bygga kan i praktiken begränsas av vilket virke du har tillgång till på platsen. Andra faktorer du kan behöva ta hänsyn till är hur många som skall vistas i kojan samt vilket klimat bygger du befinner dig i.

Konstruktionen i punktform

 1. Börja lägg stockarna i en kvadrat eller rektangel. Man kan i värsta fall surra ihop stockarna, men mer stabilt blir det om man istället hugger till knutar som låser konstruktionen. Kapa absolut inte av den delen av stocken som sticker ut för den ger kojan stabilitet.

  timmer

  Riktiga knutar är viktigt för stabiliteten.

 2. Fortsätt att göra knutar och stapla dem på varandra och var noggrann med att de låses ordentligt i ditt bygge. Eftersom stockarna du har med stor sannolikhet är olika tjocka stapla dom så att varannan är rotänden och den andra toppänden. På så sätt tätar du konstruktionen så gott du kan och du slipper åtminstone riktigt stora glipor.

  Tänk på att varva hur virket skall ligga.

  Tänk på att varva hur virket skall ligga.

 3. När du gjort de understa lagren skapa en plats för en dörr. Den kan med fördel placeras på läsidan av din koja. Sätt upp stockar vinkelrät med dörröppningen så de kilas fast och därmed ger dig en bestående öppning. Med andra ord tänk tidigt på vilken som är läsidan och var du skall placera dörren.

  Dörren skall placeras på läsidan.

  Dörren skall placeras på läsidan.

 4. Beroende på hur du vill ha din koja kan du antingen bara hänga ett skynke som dörr eller i ett senare skede bygga en riktig dörr av det virke som blir över
 5. Fönster är ingen nödvändighet då dörren ger dig ljus och fönster gör att det blir kallare inne i kojan.
 6. Gör framsidan av ditt hus (där dörren är placerad) högre jämfört med baksidan. Detta då taket då lättare motstår fukt och väta med den byggda sluttningen.
 7. Se till att de översta stockarna på fram och baksidan är längre än de underliggande så taket får en stabilare grund för takkonstruktionen.
 8. Stapla stockar på tvärs och gör knutar i samtliga eller bind fast dem.
 9. Man kan istället för att bara ha stockar i taket göra takstolar av timmer som man lägger käppar mellan och tätar med jord.
 10. Täta väggarna med jord och träspån. Om det är väldigt stora glipor så får man ta större kvistar och börja med. Jorden kan du med fördel blanda med gräs och mossa. En bra isolering är viktigt för att behålla värmen i stugan.
 11. Täck taket med ungträd och kvistar innan jord eller grästorv läggs på. Lägg gärna lite extra tid på just taket eftersom om man undviker att det regnar in så blir slutresultatet så otroligt mycket bättre.

För att värma upp huset kan man bygga en eldstad framför dörren och då gärna med en bakomliggande skärm. Detta så man reflekterar värmen in i huset så man utnyttjar brasans värmande effekt maximalt. Tänk på att hela konstruktionen är av naturmaterial och mycket brandfarlig! Skall man göra eld inne i kojan så skall man helst ha en riktig kamin med hel i taket som leder ut röken.