↑ Return to Nyttiga kunskaper

Att använda kompass

Tillbringar du mycket tid ute i naturen utanför bebyggelse är det ett måste att du kan använda kompass och karta. När det inte längre finns några hus och vägar att förhålla sig till på en karta så måste man kunna ta ut vädersträcken med kompassen och lägga kartan i handen på rätt sätt. Det är inte särskilt svårt men kräver en viss kunskap för att det skall bli rätt varje dag.

Du börjar med att ta fram kartan och kompassen. Håll kartan mott norr, vilket du lättast gör genom att använda kompassen. Härefter så lägger du kompassen på kartan så ena kanten pekar mot färdriktningen. Du vrider nu gardringsringen så att den pekar mott norr på kartan. Kompassens nord- och sydlinjer nu måste vara helt parallella med kartans meridianer. När detta är gjort så tar du kompassen och vrider kroppen så kompassnålens röda markering sammanfaller med norrpilens röda del. Har du nu gjort rätt så kommer kurspilen visa dig i rätt riktning. Ett bra tips är att du tar ett ögonmärke i rätt riktning för att inte hela tiden behöva stämma av med kartan och kompassen var du skall gå. Har du aldrig använt en kompass eller karta så rekommenderas det att du sitter hemma och gör som texten säger ovan steg för steg då det annars kan vara svårt att hänga med i instruktionerna.

När du skall köpa in en kompass är det viktigt att du köper en med kurspil och garderingsring. Detta underlättar kraftigt när du sen skall använda den ute i naturen. En sådan kompass finns i stort sätt alla välsorterad sport- och friluftsbutiker. Kartor köper du beroende på vad du skall åka någonstans. I de välsorterade friluftsbutikerna finns det ett fullt sortiment med kartor över våra svenska fjäll.