Långfärdsskridsko

Långfärdsskridsko i Stockholm

När vintern kommer och vattendragen fryser till är det populärt att ge sig ut för att åka långfärdsskridsko. Man kan fascineras av att färdas på den spegelblanka isen en vinterdag och en mycket hög fart. Innan du ger dig ut på din tur är det dock viktigt att du har den rätta kunskapen och säkerhetsutrustningen.

Om du vill mäta tjockleken på isen gör du det enklast med en ispik och ett litet skjutmått. Ju mer van du blir desto enklare blir det att bedöma hur hållbar isen är.

Olika typer av isar
Viktigt att känna till är att det finns olika typer av isar, så som; hängis, stöpis, snöis och kärnis. Hängis rekommenderas det att man överhuvudtaget inte vistas på. Den är helt enkelt inte hållbar nog. Isen bildas då vattennivån regleras och det kan lätt bli luft under. Stöpis bildas däremot när ett stort snötäcke pressar ner mot den underliggande isen. Tycket leder till att vatten underifrån pressas upp och den fryser alltså från ytan och nedåt. Att vistas på denna typ av is kan vara osäkert men den bör vara minst 15 cm för att man skall prova på långfärdsskridsko. Snöis kan precis som stöpis vara osäkert att vistas på. De har en liknande hållbarhet. Snöisen bildas då stora mängder snö kommer i vattnet och fryser ihop. Den sista typen är kärnis. Detta är nog den typ som de flesta nybörjare förknippar med ”riktig is”. Den är nämligen spegelblank och inbjuder till att åka skridsko på. Isen bildas genom att vattnet fryser under istäcket. Man brukar titta på hur tjock den är för att bedöma hållbarheten. Vid 5 cm så tål den cirka 150 kg, medan om man dubblar tjockleken tål den cirka 500 kg.

Utrustning
Även den mest vane långfärdsskridskoåkaren behöver ta med sig en hel del saker på sin tur. Man får aldrig slarva med säkerheten, för olyckan kan vara framme när du minst anar det. Det viktigaste är att du har isdubbar. Dessa skall du ha lättåtkomliga alltså inte i någon ficka. Tänk även på att om du går igenom isen så kan det vara bra att ha dem så högt upp som möjligt. En ispik kan vara mycket användbar vid flera tillfällen. En visselpipa kan påkalla uppmärksamhet. En livlina skall fästas utan på din ryggsäck. Skulle du gå igenom isen behöver du givetvis torra kläder. Många tycker det är en klar fördel att använda två stavar som underlättar med balansen och då särskilt på dålig is.

När olyckan är framme
Om du nu skulle gå igenom isen är det viktigt att du genast vet vad du skall göra. Du börjar med att snabbt göra dig stor genom att vika ut armbågarna samtidigt som du skyddar ansiktet. Ta tag i dina isdubbar och hugg tag om isen precis bakom dig. Här vet du nämligen att den höll till du trillade i. Om du simmar framåt vet du inte vad som väntar och panik kan lätt uppstå. När du fått ett bra tag med isdubbarna simmar du till med benen och drar dig upp. Gör dig så stor som möjligt när du tagit dig upp för att underlätta att få upp all din tyngd.