↑ Return to Klättring

Olika former av klättring

Young woman climbig a rock

Det finns många olika typer av klättring och i det är ett gemensamt namn på många olika former och stilar. Vanligtvis brukar man indela klättring i formerna alpin klättring, bouldering, sportklättring och traditionell klättring.

Alpin klättring
Alpin klättring är ett samlingsnamn på den form av klättring man utövar i en alpin miljö. Det betyder att man alltså kan utöva denna form både på is, snö och på klippa. I Sverige finns det många möjligheter i fjällen och det finns även prova-på-kurser för de som aldrig har testat tidigare. Centrum för den svenska alpina klättringen är området runt Kebnekaise. Här finns det många olika leder som man kan testa sina förkunskaper mot, men även kurser där både nybörjare och mer vana klättrare kan utveckla sin förmåga. En form av alpin klättring är expeditionsklättring och här använder man sig av olika basläger för att klara av toppturen. Det kan till exempel vara så att man måste acklimatisera sig till höjden för att inte få höjdsjuka. De extremklättrare som försöker bestiga världens högsta berg Mount Everest använder sig av expeditionsklättring. Denna form kräver en hel del ekonomiska muskler och goda förkunskaper. En annan form är kapselteknik där man kommer upp på toppen utan någon paus i något basläger eller liknande. Här får man alltså bära med sig all sin utrustning själv.

Bouldering
När man pratar om bouldering betyder det att bestiger stora klippblock. Här är det alltså inte flera timmars klättring utan det kräver mer finess och kan röra sig om några få tag innan man är uppe på klipptoppen. Skulle man falla så använder man sig ofta av en matta för att dämpa fallet. Mattan kallas av många för crashpad och har fått den något slarviga svenska översättningen padda. Många menar att en klippa vid bouldering max får vara 6 meter hög. Den stora fördelen med denna form av klättring att den är lättillgänglig och inte kräver extrem dyr utrustning. Man kan hitta klippor inne i städer och därmed har en betydligt större potential att växa sig större. Den enda utrustning som man behöver är klätterskor, krita, kritpåse och en crashpad eller padda.

Sportklättring
Sportklättring är den form där man klättrar upp för klippor med redan utplacerade säkringar eller borrbultar. När man nått upp till toppen finns det i regel även färdiga punkter där man sedan kan fira ner sig till marknivå igen. Denna typ av klättring kräver alltså en preparerad led med lim- eller expanderbultar i klippan. Idag brukar det vara populärt för nyböjare att testa på just sportklättring.

Female rock climber rappelling.

Traditionell klättring
Traditionell klättring är inget helt homogent begrepp men kort kan man säga att i denna form måste man själv sätta ut sina säkringar till skillnad mot till exempel sportklättring. Olika säkringar som man använder sig av kan vara hexentrics, kamkilar, kilar och tricams. Man letar ofta efter sprickor i bergväggen där man kan sätta fast sina säkringar för att kunna ta sig uppåt på ett säkert och effektivt sätt. För att klara av den traditionellklättring krävs alltså en viss förkunskap och det är inget man kan göra utan erfarenhet.

Andra former
Indelningen av klättringsformer är tämligen lös och man kan även hitta namn som isklättring, klippklättring och big walls.

Isklättring är något vi kan testa här hemma i Sverige då man använder sig av stegjärn och isyxor för att ta sig uppåt. Man måste dock säkra sin uppstigning precis på samma sätt som vid traditionell klättring. För de som vill testa denna form under sin vanliga skidsemester finns säkert nybörjarkurser.

Klippklättring kräver en bra fysik och finess då bestigningen ofta bara är drygt 20 meter, men samtidigt mycket tekniskt krävande. I denna form kan man få säkra själv, klättra med redan färdiga säkringar eller med speciell utrustning helt beroende på var man befinner sig.

Big Walls i sin tur är precis vad det låter klättring på stora bergväggar. Exakt vilken storlek och lutning som definierar en big wall är något oklart men man säger att det i princip kräver två dagars ansträngning för att komma upp. Den mest klassiska big wall är El Capitan i Yosemmite nationalpark i Kalifornien som tar drygt fem dagar att bestiga.